Երիտ. ուսումնասիրություններ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Երիտասարդական աշխատանքի ինստիտուտի կայացման և զարգացման նպատակով Թրեյներների ազգային թիմ ՀԿ-ը (ԹԱԹ), ԿԱԶԱ Շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամը, Միջմշակութային ուսումնասիրությունների, ուսուցման և երկխոսության միջազգային կենտրոնը, Գյումրու Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնը ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ իրականացվում է <<Երիտասարդական աշխատանքը Հայաստանում. մարտահրավերներ և հնարավորություններ>> ծրագիրը:

Ծրագրի հիմնական նպատակն էր խթանել Հայաստանում երիտասարդական աշխատանքի ինստիտուցիոնալ զարգացումը, այս ոլորտում առկա գիտելիքների և կուտակված հմտությունների հիման վրա, հաշվի առնելով միջազգային լավագույն փորձը:

Ոլորտը Հայաստանում այսօր բավականին խոցելի է, քանի որ պետական մակարդակում դեռ չկա հայեցակարգային զարգացման տեսլական, որը թույլ կտա ապահովել ոլորտի շարունակական զարգացումը և ուժեղացումը, որակի ապահովմանը, հաջորդ սերունդների համար երիտասարդական աշխատողների կրթությունը և վերապատրաստումը:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կապ

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտ
Պարույր Սեվակ 8, Երեվան, Հայաստան
Հեռ.՝ +374 11 704547
Էլ.փոստ:
herminekarapetyan@ystudies.am
marinagalstyan@ystudies.am
parandzemhovhannisyan@ystudies.am
lilitavdalyan@ystudies.am