Երիտ. ուսումնասիրություններ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ. ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մայիս 5, 2017

Երիտասարդական աշխատանքի ինստիտուտի կայացման և զարգացման նպատակով Թրեյներների ազգային թիմ ՀԿ-ը (ԹԱԹ), ԿԱԶԱ Շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամը, Միջմշակութային ուսումնասիրությունների,

Թափանցիկ գործունեությունը որպես ՏԻՄ-երի հանդեպ ինստիտուցիոնալ վստահության գրավական․ Պ․ Շտոմպկայի հետքերով

Մարտ 23, 2017

Հետազոտությունն իրականացվել է Ինստիտուտի՝ հետազոտական աշխատանքների համակարգող Հերմինե Կարապետյանի կողմից ՀՌԿԿ-Հայաստան հիմնադրամի՝ «Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» ծրագրի շրջանակում։

Կապ

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտ
Պարույր Սեվակ 8, Երեվան, Հայաստան
Հեռ.՝ +374 11 704547
Էլ.փոստ:
herminekarapetyan@ystudies.am
marinagalstyan@ystudies.am
parandzemhovhannisyan@ystudies.am
lilitavdalyan@ystudies.am