Երիտասարդություն

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների հայկական ավանդույթը

Հայաստանում իրականացվել են բազմաթիվ ուսումնասիրություններ երիտասարդների վերաբերյալ՝ կրթության, աշխատաշուկայի, միգրացիայի, կոռուպցիայի ընկալումների, վերարտադրողական վարքի թեմաներով:

2013թ. ստեղծվում է Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտը ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության,   ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի համագործակցությամբ:

Հինգ տարիների ընթացքում Ինստիտուտն իրականացրել է մի շարք հետազոտություններ: Բացի դրանից հավաքգրվել են երիտասարդների մասին բոլոր հնարավոր հետազոտական տվյալները:

Կից հղմամբ կարող եք գտնել, այն ինչը մեզ հաջողվել է իրականացնել, հավաքագրել, վերլուծել: Ակտիվ հղումներով կարող եք գտնել ձեզ հետաքրքրող թեմաներ, վերլուծություններ, փաստաթղթեր, տվյալներ Հայաստանի երիտասարդների վերաբերյալ:

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների հայկական ավանդույթը

Կապ

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտ
Պարույր Սեվակ 8, Երեվան, Հայաստան
Հեռ.՝ +374 11 704547
Էլ.փոստ:
herminekarapetyan@ystudies.am
marinagalstyan@ystudies.am
parandzemhovhannisyan@ystudies.am
lilitavdalyan@ystudies.am