Երիտասարդություն

ԵՈՒԻ-ին մշակել է «Աշխարհի եվ ՀՀ երիտասարդների համեմատական բնութագիրը» փաստաթուղթը

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտը մշակել է «Աշխարհի և ՀՀ երիտասարդաների համեմատական բնութագիրը» փաստաթուղթը՝ ըստ տարբեր կատեգորիաների: Փաստաթուղթը օգտակար նյութ է ինչպես կիրառական, այնպես էլ ուսումնական նպատակով՝ երիտասարդական ոլորտի փորձագետների, երիտասարդական ծրագրեր մշակող և իրականացնող կառույցների, երիտասարդական աշխատողների, հասարակական կազմակերպությունների, ոլորտի մասնագետների, ուսանողների համար: Փաստաթուղթը մշտապես կթարմացվի Ինստիտուտի կողմից:

ԱՇԽԱՐՀԻ ԵՎ ՀՀ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 18.01.2018 _ ԵՈՒԻ

Կապ

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտ
Պարույր Սեվակ 8, Երեվան, Հայաստան
Հեռ.՝ +374 11 704547
Էլ.փոստ:
herminekarapetyan@ystudies.am
marinagalstyan@ystudies.am
parandzemhovhannisyan@ystudies.am
lilitavdalyan@ystudies.am