Վերլուծություններ

Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում: Ուսումնական նյութերի ժողովածու

Ուսումնական նյութերի ժողովածուն պատրաստվել է համանուն գիտաժողովի նյութերի ներառմամբ /2017 թ. դեկտեմբերի 5-6, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան:ժողվածուն նվիրված է մեծահասակների կրթության արդի հիմնախնդիրներին, ինչպես նաև դասավանդման մեթոդաբանական, արժեքաբանական և կիրառական հարցերին: Ժողովածուն հասցեագրված է գիտակրթական գործընթացներում ներգրավվածներին, կրթության վարչարարության մասնագետներին և մասնագիտական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին:

Հոդվածներից մեկը՝ «Մասնագիտական դասընթացներին երիտասարդների մասնակցությունը որպես աշխատաշուկայի պահանջներին հարմարվելու գործիք», հեղինակել է  Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի տնօրեն Մարինա Գալստյանը։

Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում: Ուսումնական նյութերի ժողովածու

Կապ

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտ
Պարույր Սեվակ 8, Երեվան, Հայաստան
Հեռ.՝ +374 11 704547
Էլ.փոստ:
herminekarapetyan@ystudies.am
marinagalstyan@ystudies.am
parandzemhovhannisyan@ystudies.am
lilitavdalyan@ystudies.am