Վերլուծություններ

Վերլուծություններ երիտասարդների զբաղվածության վերաբերյալ

Զբաղվածությունը երիտասարդական ուսումնասիրությունների ամենաքննարկվող թեմաներից է:

Զբաղվածությունը որպես կրթությունից աշխատանք անցման հիմնական փուլերից, բաղկացուցիչներից մեկը երիտասարդության սոցիոլոգիայի հիմնական խնդիրներից և առաջնահերթություններից է:
Զբաղվածությունը քննարկվում է որպես որոշիչ գործոն երիտասարդների ինքնության, բարեկեցության և ապագայի համար:
Մասնագիտական գրականության մեջ հաճախ կարելի է «զբաղվածություն» հասկացությունը տեսնել «աշխատանք» հասկացության հետ միասին կամ փոխարեն: Կից հոդվածներում ներկայացվում է երիտասարդների զբաղվածության հարցը, որը առնչվում է երիտասարդների կողմից աշխատաշուկայում ներկայացվող առաջարկի, տնտեսության տարբեր ոլորտներում երիտասարդների գործունեության, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ զբաղվածության, մասնագիտական կրթության և ուսուցման հարցերի հետ։
Ներկայացվում է նաև երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդրի շուրջ միջգերատեսչական համագործակցության հնարավորությունները:

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՐՄԱՐՎԵԼՈՒ ԳՈՐԾԻՔ

Armenian Youth State Strategy towards youth employment as an example of cross-sectoral youth policy

 

Կապ

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտ
Պարույր Սեվակ 8, Երեվան, Հայաստան
Հեռ.՝ +374 11 704547
Էլ.փոստ:
herminekarapetyan@ystudies.am
marinagalstyan@ystudies.am
parandzemhovhannisyan@ystudies.am
lilitavdalyan@ystudies.am