Վերլուծություններ

ՀՀ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Զեկույցը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրների ընդհանուր բնութագիրը, կրթական համակարգի և աշխատաշուկայի փոխկապակցվածությունը, ինչպես նաև անդրադարձ է կատարվել հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրներին:
Ինստիտուտի կողմից մշակված մեթոդաբանության հիման վրա իրականացվել է երիտասարդների անկախության ինդեքսի չափում, որի արդյուքները նույնպես առկա են զեկույցում:

Ուսումնասիրությունը իրականացվել է Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի կողմից ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի և ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ 2013 թ.-ի Հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին:

Կից կարող եք ծանոթանալ զեկույցների հայերեն և անգլերեն տարբերակներին, ինչպես նաև երիտասարդների շրջանում իրականացված հարցումների տվյալների բազային,հարցաթերթին և PPT պրեզենտացիային:

ՀՀ երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրները (հայերեն)
The issues of youth employment in the RA (english)
Youth employment database
ՀՀ երիտասարդների զբաղվածությանհիմնախնդիրները (հարցաթերթ)
ՀՀ երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրները (PPT)

Կապ

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտ
Պարույր Սեվակ 8, Երեվան, Հայաստան
Հեռ.՝ +374 11 704547
Էլ.փոստ:
herminekarapetyan@ystudies.am
marinagalstyan@ystudies.am
parandzemhovhannisyan@ystudies.am
lilitavdalyan@ystudies.am