Վերլուծություններ

ՀՀ­ երիտ­ասարդ­ակ­ան ­պե­տակ­ան ­քաղ­ա­քակ­ան­ութ­յան ­2013-2017 ­թթ. ­ռազմ­ավ­ար­ութ­յան մոնիթորինգ և գնահատում­

Օգօստոս 23, 2018

Ըստ  ՀՀ երիտասարդական  պետական քաղաքականության  2015-2025թթ. հայեցակարգի` երիտասարդական պետական քաղաքականությունը  ՀՀ պետական  քաղաքականության բաղկացուցիչ մասն է և ունի  ռազմավարական  նշանակություն: Այն կոչված է ստեղծել ու իրավական, տնտեսական և կազմակերպչական պայմաններ երիտասարդության  համակողմանի  զարգացման, ինքնահաստատման և ինքնադրսևորման համար: 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (Չ) ԸՆՏՐԵԼ

Հուլիս 25, 2018

Երիտասարդների շրջանում գործազրկության եւ զբաղվածության ցուցանիշներում վերջին  տարիների ընթացքում կտրուկ փոփոխություններ չեն գրանցվել: Ինչպես ցույց են տալիս պաշտոնական վիճակագրական տվյալները, ինչպես նաեւ հետազոտական արդյունքները, երիտասարդների զբաղվածության մակարդակը միջինում կազմում է շուրջ 32 %, իսկ գործազրկությունը՝ 28%:

Կապ

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտ
Պարույր Սեվակ 8, Երեվան, Հայաստան
Հեռ.՝ +374 11 704547
Էլ.փոստ:
herminekarapetyan@ystudies.am
marinagalstyan@ystudies.am
parandzemhovhannisyan@ystudies.am
lilitavdalyan@ystudies.am