Վերլուծություններ

Երիտասարդների առաջնային կարիքները_ քաղաքականության համառոտագիր

Համառոտագիրն ուղղված է մատնանշելու հետազոտության արդյունքում երիտասարդների, փորձագետների կողմից մատնանշված, ինչպես նաև տարբեր ոլորտային հետազոտություններում նշված կարիքները՝ ինչպես երիտասարդության, այնպես էլ երիտասարդական ոլորտի: Հարկ է նշել, որ համառոտագրում ներկայացվում են միայն ընդհանուր կարիքները, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր ենթակարիքները: Կարիքների մասին առավել մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացված կլինի «ՀՀ երիտասարդական պետական քաղաքականության 2013-2017 թվականների ռազմավարության գնահատման և մոնիթորինգի» հաշվետվության մեջ:

Երիտասարդների առաջնային կարիքները_ քաղաքականության համառոտագիր

Կապ

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտ
Պարույր Սեվակ 8, Երեվան, Հայաստան
Հեռ.՝ +374 11 704547
Էլ.փոստ:
herminekarapetyan@ystudies.am
marinagalstyan@ystudies.am
parandzemhovhannisyan@ystudies.am
lilitavdalyan@ystudies.am