Վերլուծություններ

Երիտասարդական աշխատանքի և երիտասարդական աշխատողի վերաբերյալ հետազոտություն. Ինստիտուտի ներկայիս վիճակը և կայացման հեռանկարները

Ամբողջ աշխարհում երիտասարդությունը գնահատվում է որպես զարգացման գրավական` հզոր իր գիտելիքով և հնարավորություններով:
2014թ. հաստատվեց Երիտասարդական պետական քաղաքականության հայեցակարգը, որտեղ որպես երիտասարդական քաղաքականության սուբյեկտ սահմանվեց «երիտասարդական աշխատողը»:

Հետազոտությունը ներկայացնում է երիտասարդական աշխատանքի ինստիտուտի առկա վիճակը և զարգացման հեռանկարները` ըստ երիտասարդության ոլորտի ներկայացուցիչների ընկալումների և գնահատականների: Արդյունքների վերլուծությունն անդրադառնում է այնպիսի խնդիրներին, ինչպիսին են` երիտասարդական աշխատանք և աշխատող հասկացությունների սահմանումները, երիտասարդական ոլորտի տարբեր ներկայացուցիչների ակնկալիքները երիտասարդական աշխատանքից, ներկայացվում է, թե որ կառույցները ինչպես են իրականացնում երիտասարդական աշխատանքը այսօր Հայաստանում:
Վերլուծությունը նաև ներկայացնում է, թե ինչպիսի հիմքեր կան ներկայումս երիտասարդական աշխատանքը Հայաստանում ինստիտուցիոնալացնելու համար:
Երիտասարդական աշխատանքի և երիտասարդական աշխատողի վերաբերյալ հետազոտություն

Ինչպե՞ս զարգացնել երիտասարդական աշխատանքի ինստիտուտը Հայաստանում. Քաղաքականության համառոտագիրը

 

Կապ

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտ
Պարույր Սեվակ 8, Երեվան, Հայաստան
Հեռ.՝ +374 11 704547
Էլ.փոստ:
herminekarapetyan@ystudies.am
marinagalstyan@ystudies.am
parandzemhovhannisyan@ystudies.am
lilitavdalyan@ystudies.am