Երիտասարդություն

Երիտասարդական քաղաքականության որակի չափանիշները

Հուլիս 18, 2018

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտը մշակել է  «Երիտասարդական քաղաքականության որակի չափանիշներ» ուղեցույցը  The toolkit “Quality standards for youth policy”  անգլալեզու ուղեցույցի հիման վրա։  Այն օգտակար է երիտասարդական քաղաքականություն մշակողների, երիտասարդական քաղաքականությամբ հետաքրքվող մասնագետների համար։  

Ընդհանուր վիճակագրական տվյալներ ՀՀ երիտասարդների վերաբերյալ

Մարտ 5, 2014

Ըստ պետական ​​երիտասարդական քաղաքականության հայեցակարգի՝ երիտասարդ են համարվում բնակչության 16-30 տարեկան ներկայացուցիչները : Համաձայն ՀՀ ԱՎԾ տվյալների` Հայաստանում երիտասարդների թիվը 804205 է՝ բնակչության մոտ 27,9%: Երիտասարդների մոտ 40% գյուղաբնակ է, 60%`քաղաքաբնակ:

Կապ

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտ
Պարույր Սեվակ 8, Երեվան, Հայաստան
Հեռ.՝ +374 11 704547
Էլ.փոստ:
herminekarapetyan@ystudies.am
marinagalstyan@ystudies.am
parandzemhovhannisyan@ystudies.am
lilitavdalyan@ystudies.am